Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale kent een winstverdeling toe om een nettorendement van minstens 2,50 % te bereiken

Voor boekjaar 2016 heeft de raad van bestuur van Integrale beslist om een winstverdeling toe te kennen om een nettorendement van minstens 2,50 % te bereiken. Dit komt neer op een gewogen nettorendement van 3,21 % op het geheel van haar contracten.

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT


Voor boekjaar 2016 heeft de raad van bestuur van Integrale beslist om een winstverdeling toe te kennen om een nettorendement van minstens 2,50 % te bereiken. Dit komt neer op een gewogen nettorendement van 3,21 % op het geheel van haar contracten.

Cijfers onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 24 mei 2017

Kerncijfers Integrale in 2016 :

Voor de contracten exclusief CertiFlex

  • Bedrijfsresultaat van 55,2 miljoen euro, na opbouw van de aanvullende voorziening leven van 74,8 miljoen euro. Dit resultaat zorgt voor de versterking van het eigen vermogen en de toekenning van een winstverdeling die voldoet aan de nieuwe regels die in 2016 gelden.
  • Minimum rentevoet van 2,50 % (0,25 % winstverdeling op de contracten met een gewaarborgd minimumrendement van 2,25 % en 0,90 % op de contracten met een gewaarborgd minimumrendement van 1,60 %)
Voor het product CertiFlex
  • Bedrijfsresultaat van 5,0 miljoen euro na opbouw van de aanvullende voorziening leven. Dit resultaat laat toe om het fonds voor toekomstige dotaties aan te vullen en een winstverdeling toe te kennen die voldoet aan de nieuwe regels die in 2016 gelden.
  • Minimum nettorendement van 2 %
Voor Integrale
  • Geconsolideerd incasso van 227,7 miljoen euro
  • Algemene onkostenratio van 0,49 % (0,41 % zonder de kosten verbonden aan de omvorming en het in voege treden van Solvency II)
  • Meer dan 150.000 aangeslotenen en meer dan 5.000 bedrijven stellen hun vertrouwen in Integrale.

Naar boven