Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Resultaten van het boekjaar 2016 officieel goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Een nieuw jaarverslag, een nieuwe mini-website en een video die de markante feiten van het boekjaar 2016 uitleggen

Een nieuw jaarverslag, een nieuwe mini-website en een video die de markante feiten van het boekjaar 2016 uitleggen


Afgelopen woensdag 24 mei vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. De jaarresultaten van het boekjaar 2016 werden tijdens deze vergadering goedgekeurd. U vindt een gedetailleerde uiteenzetting in het jaarverslag op onze speciaal hiervoor voorziene mini-website : www.integrale2016.be.

U leest hier een volledig overzicht van onze resultaten per thema, het bericht van het Directiecomité, het beheersverslag en het verslag van de bedrijfsrevisor, de financiële staten en een overzicht van de bestuursorganen van Integrale.

Bovendien staat er een verkort verslag over het boekjaar 2016, in de online bibliotheek van onze jaarverslagen.

Klik hier als u een bondig beeldverslag wenst van de markante feiten, de kerncijfers over het afgelopen boekjaar en onze toekomstperspectieven.

Naar boven