Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Nieuwe algemene voorwaarden voor de groepsverzekering

Om in overeenstemming te zijn met de nieuwe wettelijke bepalingen worden de algemene voorwaarden van de groepsverzekering – versie 2011.1 vervangen door de versie 2017.1.


Twee wetten hebben belangrijke wijzigingen aangebracht aan het wettelijk kader van de aanvullende pensioenen :
  • de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen;
  • de wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen.
Om in overeenstemming te zijn met de nieuwe wettelijke bepalingen worden de algemene voorwaarden van de groepsverzekering – versie 2011.1 vervangen door versie 2017.1.

WERKNEMERS

ZELFSTANDIGE BEDRIJFSLEIDERS
De bijzondere voorwaarden en bijlagen aan uw groepsverzekering blijven van toepassing op voorwaarde dat hun bepalingen niet tegenstrijdig zijn met de nieuwe wetgeving.
Naar boven