Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Uitstekend operationeel resultaat, versterking eigen vermogen en concurrentieel rendement

Integrale behaalt een uitstekend operationeel resultaat, versterkt zich en kent een zeer concurrentieel rendement toe aan haar aangeslotenen

• Dankzij het operationele resultaat van 2017 heeft Integrale beslist om een winstdeelname toe te kennen aan haar aangeslotenen die opnieuw van een competitief rendement genieten. 
• Gezien de economische en prudentiële context heeft Integrale zich versterkt met € 180 miljoen dankzij de inbreng door Nethys en Apicil Prévoyance. 
• Het partnerschap met Apicil Prévoyance biedt mooie ontwikkelingsvooruitzichten. 


Positief resultaat van € 24,7 miljoen, minimum aangeboden nettorendement van 2 % voor het segment Integrale en van 1,75 % voor het segment CertiFlex 
Ondanks de moeilijke economische context behaalde Integrale in 2017 nog altijd mooie resultaten. Met een positief resultaat van € 24,7 miljoen, alle verzekeringstakken samen en voorafgaand aan toewijzingen, heeft Integrale besloten een winstdeelname toe te kennen onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering. Hierdoor bedraagt het nettorendement ten minste 2 % voor het segment Integrale en 1,75 % voor het segment CertiFlex. Deze resultaten laten Integrale toe om erg competitieve rendementen te blijven aanbieden aan haar aangeslotenen. De aangeslotenen van Integrale hebben in 2017 een gemiddeld gewogen nettorendement van 3,16 % behaald. Dit gemiddeld gewogen nettorendement bedraagt 5,07 % per jaar over de laatste 25 jaar. 

Algemene onkostenratio tegenover de activa in beheer van 0,45 % 
De algemene onkostenratio wordt voortdurend opgevolgd. Voor boekjaar 2017 bedraagt de verhouding tussen de beheerskosten en de activa onder beheer 0,45 %. Deze ratio blijft in lijn met onze doelstelling. Als we de uitzonderlijke kosten die voornamelijk voortvloeien uit bijkomende werkzaamheden door Solvency II niet meerekenen, dan bedraagt deze ratio 0,40 %. 

Integrale blijft groeien in België 
Tussen 2016 en 2017 is het aantal aangeslotenen dat hun vertrouwen stelt in Integrale gegroeid van 152.647 tot 157.064 en het aantal aangesloten bedrijven is gestegen van 5.476 naar 5.627. De taalverdeling van de aangeslotenen is in evenwicht (54 % is Nederlandstalig en 46 % is Franstalig). Het incasso bedraagt in 2017 € 190 miljoen en de technische voorzieningen belopen € 3,3 miljard op het einde van het jaar. 

Versterking van het beschikbare eigen vermogen (Solvency II) tot € 600 miljoen en van de solvabiliteitsratio tot bijna 150 % 
Om rekening te houden met de prudentiële vereisten en de economische context van lage rentevoeten waarvoor veel kapitaal nodig is, heeft Integrale in december 2017 beslist om een eerste kapitaalverhoging door te voeren van € 165,6 miljoen. Deze kapitaalverhoging werd volledig onderschreven door haar voornaamste aandeelhouder, Nethys nv. Deze kapitaalverhoging zal op 7 mei 2018 gevolgd worden door een tweede kapitaalverhoging van € 15 miljoen, volledig voor rekening van Apicil Prévoyance. Met deze kapitaalverhogingen benadert de Solvency II-ratio 150 %. Het beschikbare eigen vermogen onder het nieuwe solvabiliteitsraamwerk bedraagt hiermee meer dan € 600 miljoen. Dankzij deze operaties werd Integrale vrijgesteld van de bijkomende aanleg van reserves om zich te beschermen tegen een omgeving van lage rentevoeten, de zogenaamde knipperlichtreserve. 

Ontwikkelingspotentieel dankzij het partnerschap met Apicil Prévoyance 
De toename van de invloed van onze Franse partner Apicil Prévoyance gaat gepaard met een mooie versterking van de ontwikkelingsopportuniteiten in tak 23 voor particulieren. De groep Apicil is een paritaire en mutualistische groep die dezelfde waarden deelt als Integrale. Het is de vijfde grootste groep voor sociale bescherming in Frankrijk. Apicil Prévoyance bedient 1,7 miljoen personen en 44.000 bedrijven met performante oplossingen inzake gezondheidszorg, sparen, voorzorg en pensioen. 

Veelbelovend begin voor het product Perspective-Immo 
Het eerste tak 23-product voor particulieren werd in 2017 boven de doopvont gehouden. Het kreeg de naam “Perspective” om duidelijk te maken dat het mooie perspectieven biedt. De eerste variant van deze productlijn kreeg op een innovatieve manier vorm in de vastgoedsector. Integrale is waarschijnlijk de pensioeninstelling die proportioneel het meest investeert in deze activaklasse: bijna 25 % van haar middelen heeft ze in vastgoed belegd. Ter herinnering, Integrale heeft in 2017 de IPE Award (Investment & Pensions Europe) gewonnen in de categorie “vastgoed” voor de zone België-Frankrijk. In de eerste zes maanden na de lancering noteerde Perspective-Immo een premie-incasso van € 7 miljoen.

Naar boven