Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Vervroegde uitbetaling van opgebouwde pensioenreserve vóór de leeftijd van 60 jaar

Op 31 december 2009 loopt de overgangsperiode af, voorzien in de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP), die het mogelijk maakt om de opgebouwde pensioenreserves uit te betalen voor de leeftijd van 60 jaar.

Gunstig fiscaal regime bij vervroegde uitbetaling van opgebouwde pensioenreserve vóór de leeftijd van 60 jaar vervalt op 1 januari 2010

 
Op 31 december 2009 loopt de overgangsperiode af, voorzien in de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP), die het mogelijk maakt om de opgebouwde pensioenreserves uit te betalen voor de leeftijd van 60 jaar. De fiscaliteit die gepaard ging met deze operatie was gunstig als de afkoop plaatsvond bij brugpensioen of in de 5 jaar voor de normale vervaldatum van het verzekeringscontract.
 
Vanaf 1 januari 2010 is het niet langer toegelaten om de opgebouwde pensioenreserve vervroegd uitbetaald te krijgen vóór de leeftijd van 60 jaar.
 
Indien u jonger dan 60 bent en u voldoet aan de voorwaarden om van een gunstige fiscaliteit te genieten (bruggepensioneerd zijn of binnen de termijn van 5 jaar voor de normale vervaldatum van het contract vallen), dan kan u de opgebouwde pensioenreserves uitbetaald krijgen voor 31 december 2009 voor zover het reglement van uw pensioentoezegging deze verrichting toelaat. 
 
Als u aan deze voorwaarden voldoet, raden wij u aan om het reglement van de pensioentoezegging na te kijken. Dit reglement is normaalgezien beschikbaar bij de personeelsdienst van uw (ex-) werkgever.
 
Als het reglement het toelaat en indien u voor de afkoop kiest, vragen we u uitdrukkelijk om ons vóór 20 december 2009 alle nodige inlichtingen en documenten over te maken om de betaling op tijd uit te voeren. Het gaat hierbij om :
 
-          een brugpensioenattest, indien u bruggepensioneerd bent
-          recto-verso kopie van uw identiteits- en SIS-kaart, alle documenten die eventueel ingevuld moet worden bij een voorschot of hypothecaire lening
-          Voor betalingen naar het buitenland : bewijs van residentie, fiscale attesten en de IBAN- en BIC-codes van het bankrekeningnummer.  
 
Het doel van de WAP
Eén van de doelen van de WAP is : 
  • de regels vereenvoudigen en strengere voorwaarden opleggen voor de betalingen van een bedrijfspensioenplan tegen een voordelig belastingtarief.
Het voordelige belastingtarief van 16,5 % en 10 % is enkel van toepassing voor een uitkering :
 
-          vanaf de leeftijd van 60 jaar ;
-          op het moment van effectieve pensionering ;
-          of op het moment van overlijden.
 

Voor verdere inlichtingen kan u terecht op het nummer 03/ 216 40 80 (Christel De Haes of Els Heyrman).

Naar boven