Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Strategie gericht op financiële draagkracht werpt vruchten af

Kerncijfers Integrale op 30/09/2009 : Dekkingsgraad van meer dan 100 % |
Solvabiliteitsmarge : 234 % van het wettelijk vereiste minimum | Gecontroleerde groei van het terugkerend incasso

Kerncijfers Integrale op 30/09/2009
  • Dekkingsgraad van meer dan 100 %
  • Solvabiliteitsmarge : 234 % van het wettelijk vereiste minimum
  • Gecontroleerde groei van het terugkerend incasso
Over het algemeen hebben de beurzen zich sinds 1 januari 2009 hersteld. De index EuroStoxx50 heeft een groei gekend van meer dan 15 %. De rendementsvoeten van de staatsleningen op 10 jaar hebben, na een volatiele periode, hetzelfde niveau bereikt als dat van eind 2008. De kredietspreads (de aanvullende intrestvoeten voor een andere uitgever dan de Staat) zijn sterk verminderd, hetgeen intrestvoeten oplevert die duidelijk lager zijn voor deze leningen. Bijgevolg heeft de herwaardering van de activa zich sterk doorgezet.
 
Dekkingsgraad
De dekkingsgraad van onze verbintenissen blijft hoger dan 100 % : de waarde van onze activa is dus hoger dan het bedrag van onze verbintenissen tegenover onze aangeslotenen. 
 
Meer dan twee keer de vereiste solvabiliteitsmarge
De beslissing die in 2008 werd genomen, om voorrang te geven aan financiële stabiliteit en geen winstverdeling uit te keren, samen met het behoud van een voorzichtig en gediversifieerd investeringsbeleid resulteerden in een versterkte solvabiliteitsmarge die nu, op het einde van het derde kwartaal, 234 % van de wettelijk vereiste marge bedraagt.
 
Gecontroleerde groei van het terugkerend incasso
Ondanks de ongunstige economische situatie heeft het terugkerend incasso in 2009 een lichte groei gekend tegenover dezelfde periode in 2008.
 
De beheerde activa zijn gestegen van € 1.409 miljoen in 2008 tot € 1.490 miljoen op 30/09/2009, een stijging van 5,7 %.
 
Voor meer informatie kan u terecht op het e-mailadres : newsletter@integrale.be.
Naar boven