Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Definitieve regeling voor de Wijninckx-bijdrage, van kracht sedert 1 januari 2019

Het nieuwe systeem houdt niet langer rekening met jaarlijkse betalingen, maar met de toename van de gevormde reserves.

Het nieuwe systeem houdt niet langer rekening met jaarlijkse betalingen, maar met de toename van de gevormde reserves. Zo zal een Wijninckx-bijdrage verschuldigd zijn over de toename van de reserves, wanneer het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen hoger zijn dan het maximale pensioen van een ambtenaar. Dit plafond wordt "pensioendoel" genoemd en bedraagt momenteel 78.453,60 EUR.

 

In oktober 2019 ontvangen werkgevers en bedrijven voor het eerst een uitnodiging om de bijdrage te betalen volgens het nieuwe stelsel.

 

Overgangsregime tot het einde van 2018

Ter herinnering, de Wijninckx-bijdrage is een speciale sociale zekerheidsbijdrage die werd ingevoerd door de programmawet van 22 juni 2012 voor werknemers en zelfstandigen. Aanvankelijk was het bedrag 1,5 % maar dat werd verhoogd tot 3 %.

 

Naar boven