Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale financiert ontwikkeling 8.800 zonnepanelen op de site van Carmeuse in Aisemont

De realisatie van dit zonnepaneelpark toont aan dat er bij de privésector een reële wil is om een energie-omslag te maken. Integrale heeft de financiering van het project op zich genomen. Het gaat om een investering van bijna 3 miljoen euro.

Het bedrijf Carmeuse heeft op vrijdag 10 mei 2019 een zonnepaneelpark met 8.800 zonnepanelen ingehuldigd op haar site in Aisemont (Fosses-la-Ville). De installatie strekt zich uit over vijf hectaren en produceert 2,5 gigawattuur aan elektriciteit per jaar. Dat is goed voor 15 % van de dagelijkse consumptie van de site, of het equivalent van het verbruik van ongeveer 7.000 gezinnen. De kalkproducent reduceert zo haar CO2-uitstoot met bijna duizend ton per jaar, wat overeenkomt met wat een bos van bijna 100 hectare in één jaar kan verwerken.   

Inauguration parc photovoltaïque à Aisémont

Een voorbeeldpartnerschap tussen drie partijen      
De realisatie van dit zonnepaneelpark toont aan dat er bij de privésector een reële wil is om een energie-omslag te maken. Integrale heeft de financiering van het project op zich genomen. Het gaat om een investering van bijna 3 miljoen euro. Het plan, de bouw en het onderhoud van de installatie is in handen van een gespecialiseerd bedrijf: PerPetum.

« Bravo » van Waals minister Crucke voor dit groot succes
Waals minister Jean-Luc Crucke, bevoegd voor Energie en Klimaat en aanwezig bij de inhuldiging, was opgetogen met het initiatief. "Dit is de toekomst van Wallonië: bedrijven die begrijpen dat het echt belangrijk is om in duurzaamheid te investeren”, zei hun in zijn toespraak.               

De minister prees Integrale voor haar beslissing om te investeren in dit lokaal project. Als institutioneel belegger met een lange beleggingshorizon heeft de terugverdientijd van de investering minder belang, zolang het rendement aanvaardbaar blijft en het risico beperkt is. Dankzij dit partnerschap kan de onderneming haar middelen blijven inzetten om te investeren in haar kernactiviteit.      

Het zonnepaneelpark van Aisemont is het tweede op een site van Carmeuse. Een eerder park werd ingehuldigd in mei 2018 in Wanze. Dat park is goed voor 13.200 panelen. Het was toen het grootste zonnepaneelpark in Wallonië. Integrale financiert vandaag een portefeuille van installaties op zonne-energie met een totale capaciteit van meer dan 36.000kWc. 

Naar boven