Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale behaalt een resultaat van 32,2 miljoen euro en kent een minimum nettorendement van 2 % toe aan haar aangeslotenen

De algemene vergadering van Integrale heeft afgelopen woensdag 29 mei 2019 de resultaten over boekjaar 2018 goedgekeurd en de toekenning van een winstdeelname, om een nettorendement van minstens 2 % te bereiken.

Daarnaast heeft Integrale een voorziening opgebouwd om een minimum rendement van 1,75 % toe te kennen in 2019, wat overeenkomt met het gewaarborgd rendement dat de Wet op de Aanvullende Pensioenen aan de werkgevers oplegt.


Positief resultaat van 32,2 miljoen euro & Solvency II-SCR-ratio
Het operationeel resultaat over het boekjaar, alle takken samen en vóór toekenning van een winstdeelname en uitkering van een dividend aan de aandeelhouders bedraagt 32,2 miljoen euro in 2018 tegenover 24,7 miljoen euro in 2017. 

Op 31 december 2018 ligt de Solvency II-SCR-ratio boven de 150 %.

Algemene onkostenratio van 0,40 % (exclusief uitzonderlijke kosten)
De algemene onkostenratio wordt voortdurend opgevolgd. De verhouding tussen de beheerskosten en de activa onder beheer bedraagt 0,40 % en blijft in lijn met de doelstelling  om  de  algemene  onkosten  te  beheersen. De ratio bedraagt 0,56 % als de uitzonderlijke kosten meegerekend worden die voortkomen uit de kapitaalverhogingen.

Toename van het incasso met 9 %
De omzet van 2018 bedraagt 206,9 miljoen euro tegenover 189,8 miljoen euro in 2017, dit is een stijging met 9 %.

Het incasso van de tweede pijler (groepsverzekeringen) is sterk gestegen voor alle subactiviteiten: werknemers, zelfstandigen, sectoren en reserveoverdrachten.

De derde pijler, individueel leven, blijft echter verder dalen. Zowel het product CertiFlex als de andere tak 21-producten van Integrale blijven gebukt gaan onder de lage rentevoeten.          
We stellen vast dat Test Aankoop bijstortingen blijft aanraden voor het product Integrale 786 op reeds bestaande contracten.

Minimum nettorendement van 2 % voor de Integrale-producten en 1,75 % voor CertiFlex
Integrale kent voor 2018 een aanvullend rendement toe om een minimum nettorendement van 2 % te bereiken voor de groepsverzekeringen, de individuele pensioentoezeggingen en de individuele levensverzekeringsproducten exclusief CertiFlex. Bovendien heeft Integrale een voorziening opzijgezet om minimum rendement van 1,75 % toe te kennen aan de groepsverzekeringscontracten voor boekjaar 2019.

Voor de CertiFlex-producten bedraagt het minimum nettorendement 1,75 %.

Het gewogen nettorendement toegekend op de gehele portefeuille bedraagt 3,15 %. Het gemiddelde nettorendement op 10 jaar bedraagt 3,54 %.

Voor meer details over de jaarresultaten van boekjaar 2018 kan u terecht op www.integrale2018.be.


Naar boven