Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Strategisch plan Horizon 2020 - belangrijke beleidslijnen voor bedrijfsontwikkeling

Integrale ambieert oprichting ​​Europees bedrijf

Sedert enkele maanden voert het directiecomité van Integrale een strategische analyse uit (Horizon 2020) met de volgende hoofddoelstellingen:

 

  • een Europese dimensie aan haar activiteiten geven dankzij de ontwikkeling van nieuwe producten (tak 23, gewaarborgd inkomen en gezondheid) met Europese partners, waaronder de Franse groep voor sociale zekerheid Apicil, die sedert 2016 deel uitmaakt van het kapitaal van Integrale;
  • streven naar een meer evenwichtige verdeling van het aandeelhouderschap van Integrale.

 

Onder impuls van de nieuwe Europese prudentiële vereisten, beter bekend ​​als "Solvency II", had Integrale in 2016 haar statuut van gemeenschappelijke verzekeringsmaatschappij al omgevormd tot een naamloze vennootschap. Deze "demutualisatie" gebeurde dankzij de steun van partners die deelgenomen hebben aan de versterking van het wettelijk eigen vermogen.

 

De raad van bestuur van Integrale heeft besloten om de bestaande structuren met commerciële en financiële partnerschappen te laten evolueren om zo de ontwikkeling van de activiteiten in België en andere Europese landen te versterken. Deze partnerschappen krijgen momenteel vorm.

 

Integrale is sedert december 1997 aanwezig in Luxemburg. Het oorspronkelijke doel was om haar Belgische klanten te ondersteunen bij het opzetten van aanvullende pensioenregelingen bij hun buitenlandse dochterondernemingen.

 

Om de uitvoering van het strategisch project Horizon 2020 zo goed mogelijk voor te bereiden, werd besloten om alle bestaande activiteiten van Integrale België en Luxemburg samen te brengen onder het statuut van de Europese vennootschap. De activiteiten van de twee entiteiten kunnen zo uitgeoefend en uitgerold worden vanuit deze Europese onderneming die gevestigd is in Luxemburg.

 

Dit initiatief werd genomen om de huidige activiteiten aan te vullen door nieuwe producten op de markt te brengen in België en Luxemburg maar ook in andere Europese landen zoals Nederland, Spanje en Portugal via de licenties in het kader van de vrije dienstverrichting waarover de Europese vennootschap Integrale zal beschikken.

 

Voor de klanten van Integrale België verandert er niets. De activiteiten van Integrale België zullen voortgezet worden via een Belgische vestiging van de Europese onderneming die voor dit doel wordt opgericht. De bedoeling van deze operatie is om de nabijheid en de kwaliteit van de dienstverlening voor onze huidige klanten te blijven aanbieden en tegelijkertijd de werkgelegenheid in België en Luxemburg te behouden.

 

Een nieuw bestuur zal ingevoerd worden op basis van wat er al bestaat in België met naleving van de prudentiële regels.

 

De oprichting van deze nieuwe organisatie dient voorafgaandelijke goed gekeurd te worden door de Luxemburgse (Commissariat des Assurances) en Belgische (Nationale Bank en FSMA) toezichthouders. De nodige reglementaire stappen worden momenteel genomen.

Naar boven