Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Integrale zeer tevreden met het besluit van het Grondwettelijk Hof over het bestuursdecreet

Sedert 19 december 2019 heeft het Waals Parlement besloten dat Integrale niet langer een bedrijf is met een aanzienlijke lokale participatie. Met andere woorden, sedert die datum zijn de bepalingen van het bestuursdecreet niet meer van toepassing op Integrale.

Voor de periode die verstreken is tussen de invoering van het bestuursdecreet en 19 december 2019, heeft het Grondwettelijk Hof deze donderdag 16 januari 2020 besloten om de bepalingen van het bestuursdecreet waarin controlemechanismen voor Integrale werden ingevoerd, te annuleren.

 

Integrale is verheugd dat ze haar vrijheid om te handelen in een competitieve omgeving volledig heeft herwonnen zoals ze die had vóór de invoering van het bestuursdecreet. De kanalen waarmee Integrale op een efficiënte en effectieve manier kan beheerd en bestuurd worden, worden hierdoor hersteld. Dit was het enige doel van het ingestelde beroep. Dit doel is hiermee volledig bereikt.

Naar boven