Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

[Informatie] - De invloed van de spanningen op de aandelenmarkten op uw fondsen Perspective - Test Aankoop en Perspective - Immo

Wereldwijde dalen de financiële markten al bijna een maand sterk. De wereldwijde verspreiding van de Covid-19-epidemie veroorzaakte een nooit eerder geziene neerwaartse spiraal.

De Beurs van Brussel verloor in minder dan een maand tijd ongeveer 40 procent van haar waarde. De Amerikaanse aandelenmarkt dook in dezelfde periode met een kwart naar beneden.

Uw fonds Perspective - Test Aankoop waarvan de evolutie afhangt van de financiële markten, bleef uiteraard niet gespaard. Sedert 19 februari is de waarde met 14 procent gedaald. Dat is veel, maar deze grote daling moet in perspectief gezien worden. De daling op de aandelenmarkten is nog veel groter. Dit is juist de opdracht van dit fonds: meegenieten van de stijging van de aandelenmarkten, maar de tegenslagen verzachten. Hoe? Door er te allen tijde voor te zorgen dat de risico's goed gespreid worden binnen de portefeuille. Naast aandelen, die momenteel 55 procent van de portefeuille van het fonds vertegenwoordigen, bevat het fonds ook obligaties waarvan de koers de beursstorm goed heeft doorstaan.


De gebeurtenissen van de afgelopen weken herinneren eraan hoe spreiding van een portefeuille de sleutel is tot goed financieel beheer. De experts die de samenstelling van dit fonds beheren, analyseren maandelijks, en vaker als de actualiteit erom vraagt, de kansen en risico's die zich voordoen. Dit leidt tot koop- en verkoopbewegingen binnen de portefeuille, met als rode draad voldoende risicospreiding.

Kan uw fonds verder dalen?
Op korte termijn is dat niet uit te sluiten. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om te voorspellen hoe de epidemie zal evolueren en wat de gevolgen zullen zijn voor de wereldeconomie. Te verwachten valt dat de waarde van uw fonds de komende weken sterk zal schommelen. Om het fonds te beschermen tegen verdere beursdalingen kunnen we de aandelen in de portefeuille volledig verkopen. We doen dit echter niet, omdat we ervan overtuigd zijn dat we daardoor de rebound zullen missen. De huidige epidemie is een groot maar voorbijgaand risico. Over een paar maanden ligt de pandemie achter ons (in China wordt het werk hervat) en kan de economie heropleven.

Onze portefeuille is gebaseerd op spreiding van de risico’s. Door vast te houden aan de koers die we bij het begin hebben vastgelegd en door niet toe te geven aan paniek, doen we er alles aan om de langetermijndoelstelling voor uw fonds te behalen: een gemiddelde stijging van 5 procent per jaar. Dit rendement is evenwel niet gegarandeerd.

Uw fonds Integrale Perspective - Immo
Het fonds Perspective - Immo hangt minder af van de financiële markten. Slechts een klein deel van het fonds wordt belegd in GVV’s (Gereglementeerde Vastgoed Vennootschappen) die, minder dan een aandeel, beïnvloed worden door de huidige onrust. Sedert 19 februari 2020 is de waarde slechts met 4 procent gedaald. En deze waarde blijft positief met 5 procent over 1 jaar.

Voor vragen kunt u terecht bij uw gespecialiseerde raadgever Danny Deboe, op het telefoonnummer 02 761 04 76 of via daniel.deboe@integrale.be.

Geschreven op 16 maart 2020. Laatste NIW van woensdag 11 maart 2020.

Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor resultaten in de toekomst.

 

Naar boven