Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Drie nieuwe bestuurders benoemd in de raad van bestuur van verzekeraar Integrale

Integrale heeft van de Nationale Bank van België de kennisgeving ontvangen van de intrekking van de "fit and proper"- goedkeuring van drie bestuurders, waaronder de CEO. Een van de betrokken bestuurders was eerder al afgetreden en de andere heeft dat inmiddels ook gedaan.

We zijn in onderhandeling met de derde (de CEO) om te proberen tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is en die de naleving van de beslissing van de Nationale Bank garandeert. Ondertussen blijft adjunct-algemeen directeur, de heer Philippe Delfosse, de functie van CEO ad interim waarnemen.

 

We zijn opgetogen de benoeming als bestuurder aan te kondigen van de heren Julien COMPERE, Jean-Pierre HANSEN en Bernard THIRY. "Het zijn drie persoonlijkheden die hun solide en uitgebreide deskundigheid op een bijzonder cruciaal moment ten dienste zullen stellen van de onderneming, niet alleen op het gebied van interne governance maar ook als antwoord op de vele externe uitdagingen die voortvloeien uit de gezondheidscrisis en de economische en financiële gevolgen ervan”, aldus de voorzitter van de raad, Prof. Michel De Wolf.

Naar boven