Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

INTEGRALE haalt een resultaat van € 43,5 miljoen voor 2019 en legt een herstelplan voor aan de Nationale Bank voor

De Raad van Bestuur van INTEGRALE heeft woensdag 15 juli 2020, de jaarrekening afgesloten met een positief operationeel resultaat van 43,5 miljoen euro voor provisie van de verlaging van de rentevoet.

De daling van de langetermijnrente (nog versterkt door de Corona-crisis),  van de financiële markten en de wijziging in de regelgeving hebben de solvabiliteitsratio van INTEGRALE in 2020 teruggebracht tot onder de 100%. Deze bevond zich nog op 113% eind 2019 en op 154% in 2018.

Onze activiteit ligt zo goed als exclusief bij levensverzekeringen, in tegenstelling tot  andere spelers op de markt die over een uitgebreid gamma van producten beschikken. Dat verklaart grotendeels de daling en sterke schommeling van deze ratio.” zegt de voorzitter, Prof. Dr. Michel De Wolf.

Gezien deze situatie en conform de geldende regelgeving, heeft INTEGRALE de Nationale Bank van België geïnformeerd en een herstelplan ingediend om de solvabiliteitsratio te verhogen.

Dit plan omvat bestuursbeslissingen voor de verlaging van het risico en houdt rekening met het feit dat de hoofdaandeelhouder het proces van verkoop van zijn participatie in INTEGRALE heeft gestart dat zal leiden tot een versterking van het aandeelhouderschap. Dit plan bevat geen enkele vorm van een sociaal plan.

Na overleg met zijn aandeelhouders heeft INTEGRALE een plan voorbereid dat de Raad van Bestuur woensdagavond heeft goedgekeurd.

Dit herstelplan zal echter nog niet voldoende zijn om de doelstelling die INTEGRALE vooropstelt, met name een vereist kapitaalsratio van 125% te halen. Die ratio is nodig om een verdere ontwikkeling van onze activiteiten mogelijk te maken”, zegt de voorzitter. 

Om dit objectief te bereiken, verwacht de hoofdaandeelhouder dat de zakenbank die belast is met de verkoop, in de komende maanden één of meerdere offertes neerlegt waarin de kandidaten ook een uit te voeren herkapitalisatie voorzien die toelaat om  voor het einde van 2020 een solvabiliteitsratio, in het jargon van de regelgeving “Solvency II”-regelgeving, van 125% te bereiken.

INTEGRALE herhaalt dat ze vandaag over ongeveer 500 miljoen euro aan eigen middelen beschikt op een actief van  5 miljard euro. Dat is een respectabele buffer om de uitbetaling van de aanvullende pensioenen te verzekeren en de spaarreserves van de aangeslotenen te waarborgen. Het ingediend herstelplan betekent geen probleem met betrekking tot de betaling van verschuldigde bedragen maar beantwoordt aan de vereisten van de regelgeving om meer bescherming te bieden in deze turbulente marktomstandigheden en voldoende gewapend te zijn voor eventuele andere crisissen in de toekomst.

INTEGRALE blijft dus een winstgevende en rendabele onderneming. Onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarrekeningen door de Algemene Vergadering en de bevindingen van de auditcommissaris, herhaalt INTEGRALE dat zij een netto rendement van minimum 1,75% zal toekennen op de verzekeringscontracten tak 21 en 1,50% op het product CertiFlex. Zie hiervoor tevens onze nieuwsbrief op onze website “Het rendement van Integrale voor het boekjaar 2019 in zes vragen. “Deze rendementen behoren ontegensprekelijk tot de beste van de markt”, onderlijnt Prof. Dr. Michel De Wolf.

Het incasso blijft eveneens stabiel dankzij de groei in nieuwe producten.

INTEGRALE blijft sterke waarden en een kwaliteitsvolle service waarborgen, met de volle overtuiging en energie en dit  reeds gedurende 90 jaar”, besluit de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Naar boven