Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Persberichten

Persbericht van 21 september 2020 over het herstelplan

Zondagavond 20 september 2020 heeft de Raad van Bestuur van Integrale genoteerd dat er twee offertes zijn ingediend in het kader van de verkoop van de aandelen van Nethys in Integrale NV.

INTEGRALE moet haar herstelplan versnellen

De Nationale Bank vraagt om uiterlijk op 30 september 2020 aan de vereisten te voldoen

INTEGRALE haalt een resultaat van € 43,5 miljoen voor 2019 en legt een herstelplan voor aan de Nationale Bank voor

De Raad van Bestuur van INTEGRALE heeft woensdag 15 juli 2020, de jaarrekening afgesloten met een positief operationeel resultaat van 43,5 miljoen euro voor provisie van de verlaging van de rentevoet.

Het rendement van Integrale voor het boekjaar 2019 in zes vragen

Dubbelinterview met Philippe Delfosse, Chief Executive Officer ad interim bij Integrale en Véronique Borlon, Chief Operating Officer

De raad van bestuur van Integrale stelt officieel een einde aan de functies van bestuurder en voorzitter van het directiecomité van haar CEO

Vandaag werd een einde gesteld aan de functies van de heer Diego Aquilina als bestuurder en voorzitter van het directiecomité van de nv Integrale

Drie nieuwe bestuurders benoemd in de raad van bestuur van verzekeraar Integrale

Integrale heeft van de Nationale Bank van België de kennisgeving ontvangen van de intrekking van de "fit and proper"- goedkeuring van drie bestuurders, waaronder de CEO. Een van de betrokken bestuurders was eerder al afgetreden en de andere heeft dat inmiddels ook gedaan.

[Covid-19] - Integrale verlengt uitzonderlijke maatregelen tot 30 september 2020

Voor de werkgevers die door de crisis getroffen worden, zal Integrale de deadline verlengen tot 30 september 2020 om de premies van de groepsverzekering zonder administratieve formaliteiten te betalen.

[COVID-19] - Wij staan voor u klaar per e-mail en per telefoon

Integrale volgt aandachtig de adviezen en maatregelen van de regering op, in de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19-virus. Wij vinden het zeer belangrijk om de risico’s op besmetting te beperken en uw gezondheid en die van onze medewerkers te beschermen.

Nieuwe voorzitter van de raad van bestuur verkozen bij Luikse verzekeraar Integrale

Prioriteiten : corporate governance, strategie en dialoog

Integrale zegt de vertrekovereenkomst op die ze met haar CEO had afgesloten

De raad van bestuur heeft beslist om de vertrekovereenkomst die in oktober 2019 met de heer Diego Aquilina werd afgesloten, te beëindigen en met hem te onderhandelen over een nieuwe vertrekregeling.

Integrale stelt alles in het werk om te beantwoorden aan de verwachtingen van de Nationale Bank

De Raad van Bestuur van Integrale van 19 februari 2020 heeft kennis genomen van de voorwaarden in de brief van het Directiecomité van de Nationale Bank. Alles werd onmiddellijk in het werk gesteld om volledig te beantwoorden aan de vereisten van de Nationale Bank.

Nieuws gepubliceerd in 2019


Integrale en het Waals decreet voor deugdelijk bestuur

Het Waals decreet voor deugdelijk bestuur

Nieuws gepubliceerd in 2018


Uitstekend operationeel resultaat, versterking eigen vermogen en concurrentieel rendement

Integrale behaalt een uitstekend operationeel resultaat, versterkt zich en kent een zeer concurrentieel rendement toe aan haar aangeslotenen

Kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering van Integrale heeft deze woensdag 28 maart 2018 de kapitaalverhoging goedgekeurd.

Kapitaalverhoging

Het Directiecomité van Integrale wil een aantal verduidelijkingen en rechtzettingen geven bij de artikels die onlangs in de pers verschenen zijn.

Nieuws gepubliceerd in 2016


Integrale rondt deze vrijdag omvorming naar nv af

De Nationale Bank van België heeft in de loop van de maand september het omvormingsproject van Integrale gemeenschappelijke kas naar naamloze vennootschap goedgekeurd.

Algemene vergadering van Integrale keurt omvorming naar naamloze vennootschap goed

Algemene vergadering van Integrale keurt omvorming naar naamloze vennootschap goed en begint het transformatieproces.

Naar boven