Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Persberichten

Het rendement van Integrale voor het boekjaar 2019 in zes vragen

Dubbelinterview met Philippe Delfosse, Chief Executive Officer ad interim bij Integrale en Véronique Borlon, Chief Operating Officer

De raad van bestuur van Integrale stelt officieel een einde aan de functies van bestuurder en voorzitter van het directiecomité van haar CEO

Vandaag werd een einde gesteld aan de functies van de heer Diego Aquilina als bestuurder en voorzitter van het directiecomité van de nv Integrale

Drie nieuwe bestuurders benoemd in de raad van bestuur van verzekeraar Integrale

Integrale heeft van de Nationale Bank van België de kennisgeving ontvangen van de intrekking van de "fit and proper"- goedkeuring van drie bestuurders, waaronder de CEO. Een van de betrokken bestuurders was eerder al afgetreden en de andere heeft dat inmiddels ook gedaan.

Nieuwe voorzitter van de raad van bestuur verkozen bij Luikse verzekeraar Integrale

Prioriteiten : corporate governance, strategie en dialoog

Integrale zegt de vertrekovereenkomst op die ze met haar CEO had afgesloten

De raad van bestuur heeft beslist om de vertrekovereenkomst die in oktober 2019 met de heer Diego Aquilina werd afgesloten, te beëindigen en met hem te onderhandelen over een nieuwe vertrekregeling.

Integrale stelt alles in het werk om te beantwoorden aan de verwachtingen van de Nationale Bank

De Raad van Bestuur van Integrale van 19 februari 2020 heeft kennis genomen van de voorwaarden in de brief van het Directiecomité van de Nationale Bank. Alles werd onmiddellijk in het werk gesteld om volledig te beantwoorden aan de vereisten van de Nationale Bank.

Integrale zeer tevreden met het besluit van het Grondwettelijk Hof over het bestuursdecreet

Sedert 19 december 2019 heeft het Waals Parlement besloten dat Integrale niet langer een bedrijf is met een aanzienlijke lokale participatie. Met andere woorden, sedert die datum zijn de bepalingen van het bestuursdecreet niet meer van toepassing op Integrale.

Nieuws gepubliceerd in 2019


Integrale en het Waals decreet voor deugdelijk bestuur

Het Waals decreet voor deugdelijk bestuur

Strategisch plan Horizon 2020 - belangrijke beleidslijnen voor bedrijfsontwikkeling

Integrale ambieert oprichting ​​Europees bedrijf

Integrale financieert mee de grootste fotovoltaïsche carport ter wereld gebouwd door Pairi Daiza

De nieuwe parking met 7.000 plaatsen zal uitgerust worden met 62.750 zonnepanelen met een totale capaciteit van 20 MWc. Dit vertegenwoordigt een energie-efficiëntie van 20.000 MWli elektriciteit per jaar, veel meer dan het verbruik van het park.

Integrale neemt deel aan de investering van groene energie voor volleybalclub KVCR Wara Genk

De inhuldiging van de zonne-installatie Eurassurhal vond plaats op donderdag 24 juli 2019.

Nieuws gepubliceerd in 2018


Uitstekend operationeel resultaat, versterking eigen vermogen en concurrentieel rendement

Integrale behaalt een uitstekend operationeel resultaat, versterkt zich en kent een zeer concurrentieel rendement toe aan haar aangeslotenen

Kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering van Integrale heeft deze woensdag 28 maart 2018 de kapitaalverhoging goedgekeurd.

Kapitaalverhoging

Het Directiecomité van Integrale wil een aantal verduidelijkingen en rechtzettingen geven bij de artikels die onlangs in de pers verschenen zijn.

Nieuws gepubliceerd in 2016


Integrale rondt deze vrijdag omvorming naar nv af

De Nationale Bank van België heeft in de loop van de maand september het omvormingsproject van Integrale gemeenschappelijke kas naar naamloze vennootschap goedgekeurd.

Algemene vergadering van Integrale keurt omvorming naar naamloze vennootschap goed

Algemene vergadering van Integrale keurt omvorming naar naamloze vennootschap goed en begint het transformatieproces.

Naar boven