Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Persberichten

Integrale zeer tevreden met het besluit van het Grondwettelijk Hof over het bestuursdecreet

Sedert 19 december 2019 heeft het Waals Parlement besloten dat Integrale niet langer een bedrijf is met een aanzienlijke lokale participatie. Met andere woorden, sedert die datum zijn de bepalingen van het bestuursdecreet niet meer van toepassing op Integrale.

Nieuws gepubliceerd in 2019


Integrale en het Waals decreet voor deugdelijk bestuur

Het Waals decreet voor deugdelijk bestuur

Strategisch plan Horizon 2020 - belangrijke beleidslijnen voor bedrijfsontwikkeling

Integrale ambieert oprichting ​​Europees bedrijf

Integrale financieert mee de grootste fotovoltaïsche carport ter wereld gebouwd door Pairi Daiza

De nieuwe parking met 7.000 plaatsen zal uitgerust worden met 62.750 zonnepanelen met een totale capaciteit van 20 MWc. Dit vertegenwoordigt een energie-efficiëntie van 20.000 MWli elektriciteit per jaar, veel meer dan het verbruik van het park.

Integrale neemt deel aan de investering van groene energie voor volleybalclub KVCR Wara Genk

De inhuldiging van de zonne-installatie Eurassurhal vond plaats op donderdag 24 juli 2019.

Integrale behaalt een resultaat van 32,2 miljoen euro en kent een minimum nettorendement van 2 % toe aan haar aangeslotenen

De algemene vergadering van Integrale heeft afgelopen woensdag 29 mei 2019 de resultaten over boekjaar 2018 goedgekeurd en de toekenning van een winstdeelname, om een nettorendement van minstens 2 % te bereiken.

Nieuws gepubliceerd in 2018


Uitstekend operationeel resultaat, versterking eigen vermogen en concurrentieel rendement

Integrale behaalt een uitstekend operationeel resultaat, versterkt zich en kent een zeer concurrentieel rendement toe aan haar aangeslotenen

Kapitaalverhoging

De buitengewone algemene vergadering van Integrale heeft deze woensdag 28 maart 2018 de kapitaalverhoging goedgekeurd.

Kapitaalverhoging

Het Directiecomité van Integrale wil een aantal verduidelijkingen en rechtzettingen geven bij de artikels die onlangs in de pers verschenen zijn.

Nieuws gepubliceerd in 2016


Integrale rondt deze vrijdag omvorming naar nv af

De Nationale Bank van België heeft in de loop van de maand september het omvormingsproject van Integrale gemeenschappelijke kas naar naamloze vennootschap goedgekeurd.

Algemene vergadering van Integrale keurt omvorming naar naamloze vennootschap goed

Algemene vergadering van Integrale keurt omvorming naar naamloze vennootschap goed en begint het transformatieproces.

Naar boven