Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Ons vak : uw pensioen

Op zoek naar een optimaal aanvullend pensioen? Op maat gemaakt en met direct contact met uw verzekeraar? En voor dezelfde prijs performante producten en een persoonlijke, soepele dienstverlening er bovenop? Welkom! Integrale is dé specialist in België in het verzekeren van aanvullende pensioenoplossingen. Vraag dat maar aan onze meer dan 5.000 ondernemingen en 150.000 aangeslotenen. Hoe we dat aanpakken? Dat lees je hieronder.

Onze missie

Integrale focust op optimale oplossingen voor aanvullende pensioenen en aanverwanten.
Hoe wij onze marktpositie versterken?

Door de verwachtingen van onze aangeslotenen en klanten te overtreffen en verder te gaan waar anderen afhaken. Wij zetten sterk in op lange termijn, stabiliteit en veiligheid.

De krachtlijnen die onze missie vorm geven

 • Onze grootste toegevoegde waarde?
  Doorgedreven en erkende specialisatie, professioneel advies en een transparant beheer van aanvullende pensioenen en andere levensverzekeringsactiviteiten.
 • Onze dienstverlening steunt niet alleen op efficiëntie, kostenbeheersing en een dynamisch financieel beheer maar ook op een gezond risicobeheer en een internationaal geprezen deugdelijk bestuur.
 • Wij geven de voorkeur aan een beheerste en regelmatige groei van onze activiteiten en veiligheid op lange termijn.
 • Hoe we alles in het werk stellen om de beste en meest professionele te zijn in al onze activiteiten?
  Door de opleiding en ontplooiing van elke medewerker. De voortdurende ontwikkeling van ieders persoonlijke vaardigheden is een conditio sine qua non voor de optimale benutting van onze middelen.
 • Wij moedigen persoonlijk engagement en teamspirit aan. Onze onderneming streeft deze menselijke basiswaarden na.

Onze strategie

Iedereen heeft een advies. Wij hebben een oplossing.

Hoe onderscheiden wij ons van onze concurrenten?

 1. Wij passen de filosofie en de werkingsprincipes toe van het Koninklijk Besluit van 14 november 2003, het voormalige ‘KB69’ voor onze kernactiviteit groepsverzekeringen :
  • Wij bieden het meest concurrentiële rendement van de markt dankzij :
   • een lagekostenbeleid;
   • een verdeling van de winst na aanleg van de wettelijk vereiste buffers en financiering van de solvabiliteit.
  • Deelname van vertegenwoordigers van leden-ondernemingen en aangeslotenen aan het beheer van de onderneming (vzw : VLI)
  • Billijkheids- en solidariteitsprincipe
 2. Kwaliteitsvolle dienstverlening met oplossingen op maat en direct contact
 3. Transparantie en duidelijke communicatie

Hoe vertalen we dit in de praktijk ?

Een hoge klantentevredenheid is ons uitgangspunt voor een actief ambassadeurschap vanuit onze leden, aangeslotenen, medewerkers en bestuurders.

Customer intimacy

Het belang van onze leden en aangeslotenen staat centraal in onze bedrijfsvoering. De klantentrouw voortdurend versterken is voor ons een prioriteit. We doen ons uiterste best om de langdurige relaties met onze klanten uit te diepen zodat we een doorgedreven kennis en inzicht hebben in de noden, wensen en behoeften van onze klanten.

Deze kennis stelt ons in staat om op een efficiënte manier specifieke oplossingen (combinatie van producten en diensten) uit te werken. Hierbij investeren we onder andere in performante beheertools om de pensioenplannen van onze leden en aangeslotenen te beheren en te optimaliseren.

Waarom we een lichte en wendbare bedrijfsstructuur hebben?

Op deze manier staan onze medewerkers dicht bij onze leden en aangeslotenen. Dit resulteert in een direct contact op mensenmaat.

Flexibiliteit, transparantie en integriteit zijn verankerd in het DNA van ons bedrijf en de mentaliteit van onze medewerkers. Bij Integrale zetten we in op duidelijke, open en eerlijke communicatie die ons in staat stelt onze strategische doelstellingen te bereiken. We beschouwen krachtige en open communicatie met onze interne en externe klanten als een van de fundamenten voor succes op lange termijn.

Merkbelofte

Het belangrijkste ingrediënt van ons succes : onze klanten !

Omstandigheden kunnen veranderen, wetten kunnen worden aangepast. Maar onze waarden en het basisprincipe waarmee we zoveel jaar geleden Integrale zijn begonnen, blijven onaangetast en zitten onherroepelijk in onze genen.

Vanuit deze oprechte betrokkenheid zijn wij uitermate goed geplaatst om - als gespecialiseerde dienstverlener inzake groeps- en levensverzekeringen - bedrijven, sectoren en particulieren het vertrouwen te geven dat ze in Integrale een echte partner vinden die hen letterlijk en figuurlijk (na)bij staat.

Integrale. Dicht bij u.

Onze activiteiten

Uw aanvullend pensioen is een specialist waard

Integrale is dé specialist in België in het verzekeren van aanvullende pensioenoplossingen.
Voor al uw groeps- en levensverzekeringen, de zogenaamde tweede, derde en vierde pensioenpijlers, bent u bij ons aan het juiste adres.

Door ons aanpassingsvermogen en bijna 100 jaar kennis en ervaring ter zake zijn we goed geplaatst om dé echte partner te zijn van al deze publieksgroepen:

Bedrijven Instellingen

Bedrijven Instellingen

Sectoren

Sectoren

Pensioenfondsen

Pensioenfondsen

Zelfstandigen

Zelfstandigen

Particulieren

Particulieren

Met ons filiaal, Integrale Insurance Services (IIServices) bieden we een brede waaier diensten aan bedrijven en pensioenfondsen, de zogenaamde ‘Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening’ of ‘IBP’s’.

Goed om weten : IIServices beschikt over de ISAE 3402-certificering. Dat vergemakkelijkt de interne controle en de interne audit van haar klanten.

Een uniek concept

Integrale is echt anders. Waarom?

Voor haar kernactiviteit, groepsverzekeringen, baseert Integrale haar werking op de principes vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2003. Dit is het voormalig Koninklijk Besluit van 14 mei 1969, beter bekend onder de noemer ‘KB 69’.

Wat houden de werkingsprincipes van het ‘KB69’ precies in?

Onze leden-ondernemingen en aangeslotenen genieten van schaalvoordelen, eenzelfde rendement en dezelfde algemene kosten voor alle deelnemende ondernemingen.

 • Verdeling van de winst aan de aangeslotenen
  Wij verdelen de winst voor onze activiteiten van het 'KB 69', na aanleg van de wettelijk vereiste buffers en de financiering van Solvency II.
 • Kosten bij de laagste van de markt
  Een scherpe kostenstructuur is in tijden van lage marktrenten des te meer doorslaggevend om een goed rendement te halen.
 • Lange historiek van hoge nettorendementen
  Vergelijk gerust het rendement dat onze aangeslotenen de afgelopen jaren kregen met wat andere pensioenverzekeraars gaven.
 • Billijkheids- en solidariteitsprincipe
  Zowel kleine bedrijven als multinationals krijgen dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening en dezelfde producten.
 • Vertegenwoordiging van leden en aangeslotenen in de Raad van Bestuur

Lees het Koninklijk Besluit van 14 november 2003, voormalig Koninklijk Besluit van 14 mei 1969, het zogenaamde ‘KB 69’.

Onze historiek

2016

Omvorming naar naamloze vennootschap

2008
2000

Viering van ons 75-jarig bestaan.

Opening van het filiaal in Luxembourg, gespecialiseerd in pensioenvoorzieningen voor expatriates.

1997
1996

Opening van het filiaal in Brussel.

Opening van het filiaal in Antwerpen.

1990
1969

Het KB van 14 mei 1969 (inmiddels vervangen door het K.B. van 14 november 2003 legt de werking vast van verzekeringskassen zoals Integrale. Vanaf nu voorziet de staat in wettelijke pensioenen en zorgen bedrijven voor de opbouw en het beheer van het aanvullend pensioen.

Een aantal werkgevers richtten samen met hun werknemers Integrale op om te voorzien in pensioensopbouw. De stichters in Luik kozen voor de rechtsvorm "Gemeenschappelijke Verzekeringskas"

1925

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven