Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Reserveoverdrachten

Ik behoud het overzicht

De reserveoverdracht is een oplossing op maat om elders opgebouwde reserves bij aanwerving of op het einde van een overeenkomst bij een andere werkgever rechtstreeks over te dragen naar Integrale.

Voor wie?

 • Iedereen die pensioenrechten van de 2de pijler opgebouwd heeft bij een andere pensioeninstelling
 • Iedereen die pensioenrechten van de 1ste pijler opgebouwd heeft bij bepaalde Europese instellingen

Belangrijkste bedrijfsmiddelen

 • Continuïteit
 • Eenvoud: één gesprekspartner

Voordelen

 • Centralisering van de pensioenreserves bij dezelfde organisatie met een transparante aanpak.
 • Eenvoudige administratie (duidelijke formulieren en attesten).
 • Overdracht volledig gratis: geen overdrachtkosten bij het in- of uitstappen, geen verborgen kosten tijdens de looptijd van het contract.
 • Flexibele oplossingen: de mogelijkheid om te kiezen tussen een hoge, gemiddelde of lage overlijdensdekking of een zuivere spaarformule. Tijdens de looptijd van het contract zijn deze keuzes aanpasbaar.
 • Behoud van de oorspronkelijke fiscaliteit

Dekkingen

Het naar Integrale overgedragen kapitaal wordt gebruikt om de uitbetaling te waarborgen van een kapitaal op de pensioenleeftijd (kapitaal bij leven) en bij overlijden vóór de pensioenleeftijd (kapitaal bij overlijden). De verhouding tussen de twee kapitalen bepaalt de gekozen formule:

 • Hoge overlijdensdekking

  Bij deze techniek is het kapitaal bij leven gelijk aan het kapitaal bij overlijden. Het verzekeringsjargon voor deze formule is 'een gemengde kapitaalsverzekering 10/10'.

 • Gemiddelde overlijdensdekking

  Bij deze techniek is het kapitaal bij leven gelijk aan 1,5 x het kapitaal bij overlijden. Het verzekeringsjargon voor deze formule is 'een gemengde kapitaalsverzekering 10/15'.

 • Lage overlijdensdekking

  Bij deze techniek is het kapitaal bij leven gelijk aan 2 x het kapitaal bij overlijden. Het verzekeringsjargon voor deze formule is 'een gemengde kapitaalsverzekering 10/20'.

 • Spaarformule

  Op de einddatum ontvangt u een kapitaal dat bestaat uit de tegen de geldende jaarlijkse rentevoet gekapitaliseerde overgedragen reserves plus een winstdeelname (bij toekenning). Bij overlijden ontvangen uw naasten het opgebouwde spaargeld: het overgedragen bedrag + de gewaarborgde rente + de eventuele winstdeelname.

Opgelet :

De uit te betalen rechten op de pensioenleeftijd die voortkomen uit een overdracht van pensioenrechten van de eerste pijler worden verplicht uitbetaald als lijfrente.

Overdrachtprocedure 

 • Stap 1
  Neem rechtstreeks contact op met Integrale of maak online een overdrachtsimulatie en stuur ons het overdrachtformulier toe.
 • Stap 2
  U richt de overdrachtaanvraag aan de voormalige pensioeninstelling.
 • Stap 3
  De voormalige pensioeninstelling draagt de reserve over naar Integrale en deelt de bijzonderheden van de reeds opgebouwde prestaties mee.
 • Stap 4
  Na ontvangst van de reserve stelt Integrale het contract op volgens de gekozen dekking en stuurt de bijzondere voorwaarden naar de verzekeringnemer.

Deze procedure kan ongeveer twee maanden in beslag nemen afhankelijk van de medewerking van de andere betrokken partijen.

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven