Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Evenwicht, transparantie en billijkheid

Al onze bestuursorganen delen eenzelfde beleidsfilosofie met een duidelijke en goed omlijnde taakverdeling. Dit is voorzien in de reglementeringen voor levensverzekeraars. Deze regels zijn vastgelegd in de controlewet voor verzekeringen van 13 maart 2016.
Als verzekeraar staan we onder de dubbele controle van zowel de Nationale Bank van België, als van de Financial Services and Markets Authority (FSMA).

Ons deugdelijk bestuur

schema gouvernance entreprise

  Klik op het schema om het te vergroten

Het deugdelijk bestuur van Integrale bestaat uit drie verdedigingslinies :

  1. Het dagelijks beheer van de operaties.
  2. Toezicht en omkadering van de risico’s.
  3. Objectieve en onafhankelijke beoordeling.

Meer weten over de werking van onze bestuursorganen?
Hoofdstuk B van het Solvency and Financial Conditions Report (SFCR) verslag legt in detail ons deugdelijk bestuur uit.

Het SFCR-verslag is het verhalend Solvency II-verslag over onze solvabiliteit en financiële situatie

Het SFCR-verslag is beschikbaar op eenvoudig verzoek per e-mail op het adres : info@integrale.be.

Onze bestuursorganen

Het Auditcomité

  • oefent de toezichtfunctie van de Raad uit;
  • is belast met het onderzoeksrecht van de Raad.

Het Auditcomité is samengesteld uit :

Jacques Tison, Voorzitter

Michel De Wolf, onafhankelijk bestuurder

Marcel Savoye, onafhankelijk bestuurder

Het Bezoldigings- en Benoemingscomité

  • legt de lonen van de leden van het Directiecomité vast;
  • keurt het totale loonbudget en het sociaal beleid goed.

Het Bezoldigings- en benoemingscomité is samengesteld uit :

Pol Heyse, Voorzitter

Pierre Meyers, bestuurder

Marcel Savoye, onafhankelijk bestuurder

Het Risicobeheercomité

  • kijkt erop toe dat er efficiënte procedures en werkwijzen bestaan voor het beheer van de belangrijkste risico's van Integrale,
  • bereidt de boordtabellen en de verslagen voor die worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur,
  • tijdens comités geeft de Directie aan de verantwoordelijke voor het risicobeheer uitleg over de gebeurtenissen, strategische beslissingen, enz. die het risicoprofiel van Integrale kunnen wijzigen.

Het Risicobeheercomité is samengesteld uit :

Francis Lefèvre, Voorzitter

Michel De Wolf, onafhankelijk bestuurder

Jacques Tison, bestuurder

Hervé Valkeners, bestuurder

Directiecomité

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven