Het belangrijkste ingrediënt
van ons succes: onze klanten

Tak 23

Uw beleggingen spreiden

Een belegging in een tak 21-levensverzekering biedt u een potentieel hoger rendement dan een spaarrekening. U spaart op uw ritme, uw geld blijft beschikbaar  en u geniet van de voordelen van een levensverzekeringscontract.

Voor wie

 • Iedereen vanaf 18 jaar die een kapitaal wenst te beleggen en
 • Voor zover het beleggingsprofiel het toelaat.

Belangrijkste troeven

 • Hoger potentieel rendement
 • Flexibiliteit
 • Successieplanning
 • Fiscaal voordelig
 • Spreiding van uw beleggingen

Voordelen

Een individuele tak 23-levensverzekering is een product zonder gewaarborgde interestvoet en zonder kapitaalswaarborg. Het product bestaat uit een belegging in een of meer interne fondsen. U koopt delen, 'eenheden' genaamd, van een of meerdere fondsen, waarmee uw tak-23 levensverzekering verbonden is.

5 voordelen van tak 23-producten :

 • Potentieel hoger rendement op lange termijn: tak 23-beleggingsverzekeringen zijn verbonden aan beleggingen die over lange termijn een potentieel hoger rendement opleveren dan tak 21-producten. Dit rendement is echter niet gewaarborgd.
 • Flexibel beleggen en opvragen: hoewel er uitstapkosten verbonden zijn aan kapitaalopvragingen, zijn deze in bepaalde gevallen degressief, aangezien het om middellange tot lange termijn beleggingsproducten gaat.
 • Mogelijkheden voor successieplanning: mits naleving van het erfrecht is dit type levensverzekering een interessant instrument voor successieplanning. Een tak 23-belegging is een verzekering met een begunstigde bij leven (meestal bent u dit zelf) én bij overlijden. De begunstigde bij overlijden kan u vrij bepalen. Wij raden aan om over deze mogelijkheid advies in te winnen bij uw notaris.
 • Geen roerende voorheffing: u betaalt geen roerende voorheffing op intresten en meerwaarden. Wel wordt er op elke premie een verplichte verzekeringstaks van 2 % voor natuurlijke personen of 4,4 % voor rechtspersonen geheven.
 • Geen taks op effectenrekeningen: het rendement van een tak 23-verzekering hangt af van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen, maar deze staan niet op een effectenrekening. Hierdoor is de effectentaks niet van toepassing.

Integrale Perspective

Ontdek Perspective

De netto-inventariswaarde van het fonds (NIW)

Bekijk de grafiek voor Integrale Perspective – Immo

Onze kantoren

Integrale Brussel

Arianelaan 5
1200 Brussel

+32 (0)2 774 88 50
info-nl@integrale.be

Integrale Liège

Place Saint Jacques 11/101
4000 Liège

+32 (0)4 232 44 11
info-nl@integrale.be

Integrale Antwerpen

Justitiestraat 4/46
2018 Antwerpen

+32 (0)3 216 40 80
info-nl@integrale.be

Naar boven